Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्वत

पर्वत

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्वत

पर्वत

ब्यक्तीगत परामर्शदाता (Road Engineer) को नतिजा प्रकाशित गरीएको सुचना
Individual Consultant (Road Engineer) सेवा खरिदको लागि EOI सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना
Individual Consultant सेवा खरिदको EIO and Interview स्थगित गरिएको सूचना
सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
बार्षिक कार्यक्रम २०७७/०७८
25
चैत्र
ब्यक्तीगत परामर्शदाता (Road Engineer) को नतिजा प्रकाशित गरीएको सुचना
3 महिना अगाडी

ब्यक्तीगत परामर्शदाता (Road Engineer) को नतिजा प्रकाशित गरीएको सुचना

17
चैत्र
Individual Consultant (Road Engineer) सेवा खरिदको लागि EOI सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना
3 महिना अगाडी

Individual Consultant (Road Engineer) सेवा खरिदको लागि EOI सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित   सुचना

22
फाल्गुन
सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
4 महिना अगाडी

सिलबन्दी दरभाउ पत्र  स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

16
फाल्गुन
Individual Consultant (Road Engineer) सेवा खरिदको लागि EOI सम्बन्धी सुचना
4 महिना अगाडी

Bachelor’s degree in Civil Engineering with minimum general experience of 7years and specific experience of 5 years of planning, design, construction, supervision and quality control of road projects including  at least one 10 km  and...

सबै सूचना
25
चैत्र
ब्यक्तीगत परामर्शदाता (Road Engineer) को नतिजा प्रकाशित गरीएको सुचना
3 महिना अगाडी

ब्यक्तीगत परामर्शदाता (Road Engineer) को नतिजा प्रकाशित गरीएको सुचना

17
चैत्र
Individual Consultant (Road Engineer) सेवा खरिदको लागि EOI सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना
3 महिना अगाडी

Individual Consultant (Road Engineer) सेवा खरिदको लागि EOI सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित   सुचना

22
फाल्गुन
सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
4 महिना अगाडी

सिलबन्दी दरभाउ पत्र  स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

16
फाल्गुन
Individual Consultant (Road Engineer) सेवा खरिदको लागि EOI सम्बन्धी सुचना
4 महिना अगाडी

Bachelor’s degree in Civil Engineering with minimum general experience of 7years and specific experience of 5 years of planning, design, construction, supervision and quality control of road projects including  at least one 10 km  and...

सबै सूचना
कृष्ण आचार्य
कृष्ण आचार्य

अधिकृत आठौं
(निमित्त प्रमुख)

टेकनारायण सुवेदी
टेकनारायण सुवेदी

नायब सुब्बा
(सूचना अधिकारी)
9857623737

पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्वत
067-420110
067-420110
सम्पर्क


© सर्वाधिकार सुरक्षित पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्वत

Powered By: ProActive Web Developers